หน้าหลัก  
 


ถวายพระพรออนไลน์
ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
งบประมาณและการจัดซื้อ
รวมลิงค์
บริการค้นหา
กระดานข่าว/กิจกรรม
บริการให้คำปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงาน ตร.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศชต.
กองกำลังพล
กองสารนิเทศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หน่วยงานในสังกัด ตร.

ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     "ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม ทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า 
   การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม   การสอนคือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย..."      

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓PROVINCIAL POLICE  TRAINING  CENTER  REGION 7

กระดานข่าว/กิจกรรม

เมื่อ ๖ เม.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศฝร.ภ.๗ พร้อมคณะฯ ร่วมงานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์

                    

                    

อ่านกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการที่ ภ.๗ และบก.อก.ภ.๗ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ต.ธนสิทธิ์ สุนทรวิภาต อดีตรอง ผบช.ภ.๗ ฯ (รายละเอียดคลิก)

ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พิธีพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชธานเพลิงศพ พ.ต.อ.นิคม นุตสติ ฯ (รายละเอียดคลิก)


การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัคร  1 มิ.ย.57
 เปิดรับสมัครทาง Internet  3-13 มิ.ย.57
 สอบข้อเขียน  13 ก.ค.57
 ทดสอบความเหมาะสมของร่างกาย  21-26 ก.ค.57
 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  30 ก.ค.57
 รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม  3 ส.ค.57
**หมายเหตุ::วันเวลาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 ขอบ เขตวิชาสอบข้อเขียน    
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด

 ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ

- ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ

- ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั้ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 

-ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒๘ คัน รถบรรทุก จำนวน ๔ คัน และรถยนต์ตู้ จำนวน ๕ คัน

-ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒๘ คัน รถบรรทุก จำนวน ๔ คัน และรถยนต์ตู้ จำนวน ๑๐ คัน

-ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ มม.(ฃ้อมยิง) จำนวน ๑๗๖,๓๗๐ นัด กระสุนปืนพกลูกโม่ขนาด .๓๘ นิ้ว (ซ้อมยิง) จำนวน ๕๗,๐๐๐ นัด และกระสุนปืน ปฃด.๐๒ จำนวน ๒,๘๖๕ นัด ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction)

-ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ รถบรรทุก จำนวน ๔ คัน

-ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๕๐ คัน และรถบรรทุก จำนวน ๑ คัน

-ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๗ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมวดรักษาการณ์และอาคารกองกำกับการฝ่ายปกครองและการฝึก , สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารงานปกครองกองร้อยที่ ๑,๒,๓ และ ๔

-ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ มม.(กระสุนฃ้อม) และกระสุนปืน ปฃด.๐๒ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction) //ตาม น.ศฝร.ภ ๗ ที่ ตช ๐๐๒๒.(๑๑)๑๒/๒๒๖๙
-ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ มม.(กระสุนฃ้อม) และกระสุนปืน ปฃด.๐๒ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction)  //ตาม น.ศฝร.ภ ๗ ที่ ตช ๐๐๒๒.(๑๑)๑๒/๒๒๖๘

-ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ มม.(กระสุนฃ้อม) และกระสุนปืน ปฃด.๐๒ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction)

-ประกาศ ศฝร.ภ.๗ เรื่อง สอบราคากระสุนปืนออโตเมติก ขนาด ๙ มม.(กระสุนซ้อม)

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.  

 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผบก.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7)
 - ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7)


แผนปฎิบัติการการป้องกันฯ การทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ. 7  

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2553
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศฝร.ภ.7 งบประมาณ พ.ศ.2552   

 - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 
 - 
ภาพรวมประมวลจริยธรรม
 - คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม
 - คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
 - บทบาทพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต      

ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
1. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองที่หน่วยงาน  ศฝร.ภ.7 
2. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์หรือโทรสารหมายเลข 0-3424- 2753
3. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผบก.ศฝร.ภ.7 
    ที่อยู่ 109 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

4. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ของหน่วยงาน
school_p7@hotmail.com

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-ประชาชนควรรู้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.7
ที่ตั้ง (เดิม) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 
โทร 0-3424-2753  โทรสาร 0-3424-2753
 
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
- คู่มือตอบข้อหารือฯ

ไม่มีบทความ


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 นครปฐม
www.school.police7.go.th 
เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม. 73000   โทร.0-3425-4312


พล.ต.ต.ปิยะ  สุขประเสริฐ
ผบก.ศฝร.ภ.๗

e-mail สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากเว็บสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริการตรวจเช็ค e-mail
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สมัครสมาชิก e-mail
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

องค์ความรู้
ของตำรวจภูธรภาค ๗
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ (PMQA) 
หมวด ๔ (IT7)

ระบบฐานข้อมูลโทรศัพท์ ตร. 


 

 
Top! Top!