หน้าหลัก arrow ตัวชี้วัด  
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
งบประมาณและการจัดซื้อ
รวมลิงค์
บริการค้นหา
กระดานข่าว/กิจกรรม
บริการให้ความรู้ด้านวิชาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
VISITORS : 604297
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงาน ตร.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศชต.
กองกำลังพล
กองสารนิเทศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หน่วยงานในสังกัด ตร.

ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ

ประกันคุณภาพการศึกษา PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 36
แย่จังดีมาก 

ประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2557

- ปก คำนำ(ก)สารบัญ สารบัญตาราง(ข)สารบัญภาพ(ค)บทสรุป(ง) ทำแล้ว
- (ส่วนที่ 1) หน้า 1-9
- (ส่วนที่  3) หน้า 71 ประมวลภาพ
- (ส่วนที่ 3) หน้า 72-75  กิจกรรมหลักสูตร นสต.
- (ส่วนที่ 3) หน้า  76-  กิจกรรมหลักสูตร กดต.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

ส่วนที่ 1

 - หน้า 1-9

ส่วนที่ 2

 

ส่วนที่ 3


ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3 สรุปผลประเมิน

   ปก คำนำ สารบัญ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 )
< ก่อนหน้า
เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม. 73000
โทร.0 3424 2753
 
Top! Top!