หน้าหลัก arrow ตัวชี้วัด  
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์และพันธกิจ
ตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรม
งบประมาณและการจัดซื้อ
รวมลิงค์
บริการค้นหา
กระดานข่าว/กิจกรรม
บริการให้คำปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน่วยงาน ตร.


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศชต.
กองกำลังพล
กองสารนิเทศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หน่วยงานในสังกัด ตร.

ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ

ประกันคุณภาพการศึกษา PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 35
แย่จังดีมาก 

ประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

ส่วนที่ 1
-
หน้า 1-9

ส่วนที่ 2
- ตัวบ่งชี้ที่ 1-3  คุณภาพผู้ศึกษาอบรม
- ตัวบ่งชี้ที่ 4-5  การวิจัยงานสร้างสรรค์
-ตัวบ่งชี้ที่ 6-7 การบริการวิชาการแก่สังคม
-ตัวบ่งชี้ที่ 8-9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ตัวบ่งชี้ที่ 10-11 การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
-ตัวบ่งชี้ที่ 12-14 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
-ตัวบ่งชี้ที่ 15 อัตลักษณ์
-ตัวบ่งชี้ที่ 16 มาตรการส่งเสริม

ส่วนที่ 3
- สรุปผลประเมินฯ

- รายงานประเมินตนเอง ปี 2555  
 ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2
- ตัวบ่งชี้ที่ 1-2
- ตัวบ่งชี้ที่ 3-4

- ตัวบ่งชี้ที่ 5
- ตัวบ่งชี้ที่ 6
- ตัวบ่งชี้ที่ 7-9
- ตัวบ่งชี้ที่ 10-11
- ตัวบ่งชี้ที่ 12-13
- ตัวบ่งชี้ที่ 14-16
- ตัวบ่งชี้ที่ 17
- ตัวบ่งชี้ที่ 18

ส่วนที่ 3 สรุปผลประเมิน

ปก คำนำ สารบัญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันพุธ ที่ 16 เมษายน 2557 )
< ก่อนหน้า


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 นครปฐม
www.school.police7.go.th 
เลขที่ 109  ถ.ข้างวัง   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม. 73000   โทร.0-3425-4312

 
Top! Top!